Hårby

Hårby Beboerforening Mobilpay nr 91445 kontingent 200Kr årligt.

Årskalender for hårby 2021


skraldedag søn 18/4 kl 10 på gadekæret


Pinsekaffe på gadekæret 23/5 kl 10 (medbring selv service)


Sankt hans på gadekæret 23/6 kl 17


Grill aftner på gadekæret alle kan deltage eller afholde dette blot giv besked i facebook gruppen for Hårby


Juletræstænding 28/11 kl 17


julemarked 5/12


Nytårskur  31/12 kl 11


Generalforsamling 24/2-22 kl 19


HIK-81

Meget mere end sportHIK81 står for Hårby Idrætsklub af 1981. I midten af 50'erne spillede ungdommen fodbold på markerne

efter fyraften - når bare de værste kokasser var fjernet.

Det blev starten på Hårby Boldklub, der i 1981 slog sig sammen med Hårby Idrætsforening og blev til Hårby Idrætsklub 81.


Klubbens primære målgruppe er børn og voksne i og omkring landsbyerne Nr. Vissing, Veng, Hårby, Søballe, Mesing og Jeksen. Lige nu har vi omkring 400 medlemmer.

Klubben tilbyder p.t. Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Spring, Bodytoning, Badminton, Volley, Klatring og Indoor Cycling. Desuden forskellige supplerende ad hoc aktiviteter indenfor motion og velvære.

Klubben drives med frivillig arbejdskraft og alle er velkomne til at være med i fællesskabet omkring driften af klubben.

Kontakt os


www.hik81.dk

Har du forslag billeder, indhold eller andet til vores hjemmeside så send dem gerne til


web@8660haarby.dk

KFUM Spejdernes Veng Gruppe

Sammen rykker vi verden - med vilje


Søballe vej 6b er spejdernes og her holdes de normale spejdermøder onsdage fra kl 18:00 til 19:30

Vi har en hjemme side www.veng-kfum.dk hvor der er flere oplysninger. Den bliver revideret et par gange om året. Her kan man også finde et billede album.

Der til kommer at gruppen ejer Jeksen Hytten ved Sortemose på Dalvejen det er en lejer hytte med et sjelter i skoven og teltplads den lejes ud til andre spejdere og person grupper dog ikke til fester og lignende.

Kontakt os

www.veng-kfum.dk

Hårby og Omegns Beboerforening

Centrum i Skanderborg kommune


Hårby og Omegns Beboerforening , blev stiftet den 3. november 1992.

Foreningens formål er at samle beboerne til festligt samvær og kulturelle og idrætslige arrangementer, og at tage sig af opgaver, der har med beboernes velfærd at gøre.

På den årlige generalforsamling, som er den øverste myndighed, vælges en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen har fastsat et handlings program at arbejde efter i de kommende år:.

I 2017 kommet trafikdæmpende bump ved indgangene til Hårby.


Årlige arrangementer er bla. følgende::

- Affaldsdag

- Pinsekaffe ved gadekæret

- Sankt Hans , bål

- Grill-aftener

- FIlmaftener i 9´eren

- DEsignerjulemarked (1. søndag i advent arrangement i 2018)

- Juletræsfest ved Gadekæret

- Tour de Hårby - (Havevandring i Hårby)

PLUS meget mere


Bestyrelsen består i 2019 af følgende medlemmer:.

Formand: Ronny Engstrøm

Kasserer: Michael Ring

Næstformand: Pernille Busch 

Menigt medlem: Anders Emdorf

Menigt medlem: Camilla Ringsborg

Suppleant: Fleming JensenKontingent udgør for tiden kr: . 200,00 pr. husstand pr. år.

Kan indbetales på konto: 6191 4940004348.

Egnsarkivet i Veng


Veng Lokalarkiv dækker landsbyerne i Veng og Mesing sogne: Nørre Vissing, Veng, Søballe, Hårby og Mesing.

Veng Lokalarkiv er åbent for alle, der søger lokal- og slægtshistoriske oplyninger fra Veng og Mesing sogne.


Du kan købe bogen HISTORIENS SPOR i Veng og Mesing sogn. Den er genoptrykt,

og koster fortsat 250 kr. for de 541 sider. Bestil hos Erna Bachmann på

8660ryvejen43@gmail.com

 

Åbent onsdage kl. 9.00 -12.00 samt efter aftale med arkivleder Peter Mortensen på

tlf.: 21 49 99 33


Arkivet er lukket i skolernes ferier.

9´eren - Fælleshuset i Hårby

Et hus for alle - til alle aktiviteter!


9´eren er et ca. 50 kvm stort rækkehus, som alle kan bruge til almene formål i byen.


Der bliver afholdt møder af enhver art. Lige fra "barnevognstræf" til "fællesmåltidsmøder", til filmaftener og til almindeligt hygge.


Alle er altid velkomne her. Og er åbent når nogen har brug for det. . :-)Kontakt os


Formand:

Ronny Engstræm, Hårby Bygade 25A, mail:. formand@8660haarby.dk

Mobil nr.+45 50536312


www.8660haarby.dk


Kontakt os


Michael RIng i Hårby, mail:. Ring6367@gmail.com


www.8660haarby.dk

Kontakt os


Veng Lokalarkiv

Søballevej 2

8660 Skanderborg

Tlf. 87 94 22 47


Arkivleder:

Peter Mortensen


tlf.: +45 21 49 99 33


veng@skanderborgmuseum.dk


www.skanderborgmuseum.dk